Ομιλία στα εγκαίνια του Κέντρου Υπηρεσιών Διευκόλυνσης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων Σύρου

Κυρίες και Κύριοι,

Με χαρά ανταποκρίθηκα στην τιμητική πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Γραμματέως της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κυρίου Χαράλαμπου Κόκκινου, για να εγκαινιάσουμε το Κέντρο Υπηρεσιών Διευκόλυνσης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων Σύρου.
Βασική κατεύθυνση της κυβερνητικής μας πολιτικής είναι το νοικοκύρεμα και η ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, η αποκατάσταση της αξιοπιστίας των δημοσιονομικών στοιχείων και η οικοδόμηση νέου αναπτυξιακού προτύπου.
Μέχρι πρόσφατα την ελληνική οικονομία χαρακτήριζαν το τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα και συνακόλουθα το τεράστιο δημόσιο χρέος, η επενδυτική απραξία, η ανεργία και οι μεγάλες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες. Έπρεπε συνεπώς να περάσει σε μία περίοδο εξωστρέφειας.
Η πολιτική μας της ήπιας δημοσιονομικής προσαρμογής εξασφαλίζει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την κοινωνική συνοχή. Περιόρισε δραστικά τα ελλείμματα και εμείωσε την ανεργία από το 11,3% στο 8,4%, συμπορευόμενη μάλιστα με το 2ο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης εντός της ευρωζώνης.
Ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους προβλέπει αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 3,8%, το δε πρώτο τρίμηνο του 2007 είχαμε αύξηση της τάξεως του 4,6%. Το δημοσιονομικό έλλειμμα σταθεροποιείται στο 2,4% του ΑΕΠ. Πρόσφατα η Ελλάδα εξήλθε από τη δημοσιονομική επιτήρηση. Το δημόσιο χρέος μειώθηκε από το 108,% του ΑΕΠ το 2004 στο 100,4% εφέτος.
Με τη φορολογική μεταρρύθμιση μειώσαμε τους φορολογικούς συντελεστές, αυξήσαμε το αφορολόγητο όριο, αυξήσαμε τις εκπτώσεις για κοινωνικές δαπάνες, καταργήσαμε το τέλος χαρτοσήμου στις μισθώσεις και απλουστεύσαμε το φορολογικό σύστημα.
Θεσμοθετήσαμε τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, που αποσκοπούν στην κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία δημόσιων υποδομών, με μεγάλη επιτυχία, καθώς έχουν εγκριθεί και ήδη κατασκευάζονται 135 έργα ύψους 2,5 δις Ευρώ.
Με το νέο επενδυτικό νόμο, διευρύναμε τις επιδοτούμενες δραστηριότητες, απλουστεύσαμε και αντικειμενικοποιήσαμε τις διαδικασίες και δώσαμε έμφαση στις νέες τεχνολογίες, εγκρίνοντας 3.387 επενδυτικά σχέδια (εκ των οποίων 110 στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα) ύψους 7,4 δις Ευρώ.
Τονώσαμε την επενδυτική δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αναδιαρθρώσαμε τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας. Ενισχύσαμε την επιχειρηματικότητα, καθώς το 2004 άνοιξαν 24.000 επιχειρήσεις περισσότερες από όσες έκλεισαν, το 2005 ο αριθμός αυξήθηκε σε 28.000 και το 2006 σε 33.000. Ενδυναμώσαμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, με το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ)», από το οποίο επωφελήθηκαν περίπου 90.000 επιχειρήσεις, το δε αντίστοιχο Πρόγραμμα της περιόδου 2007-2013 προβλέπει την ενίσχυση ακόμη περισσοτέρων επιχειρήσεων. Από τον Ιούνιο μάλιστα του 2007 τρέχει το πρόγραμμα «Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Εμπόριο και τις Υπηρεσίες», το οποίο προσφέρει επιχορηγήσεις 499 εκ. Ευρώ.
Δημιουργήσαμε το θεσμικό πλαίσιο και τις αναγκαίες συνθήκες, ώστε διεθνείς επιχειρηματικοί κολοσσοί να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους στην Πατρίδα μας, την οποία για πολλά χρόνια απέφευγαν.
Επιτύχαμε την αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων, μετά από πολλά χρόνια φθίνουσας πορείας. Το 2005 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 13,1% σε σχέση με το 2004 και το 2006 κατά 11,3% σε σχέση με το 2005. Το δε α’ 4μηνο του 2007 αυξήθηκαν κατά 14,2%.
Καταρτίσαμε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για τη Δ’ Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των 20,1 δις ευρώ που διασφάλισε το Δεκέμβριο του 2005 από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό ο Πρωθυπουργός μας Κώστας Καραμανλής, ύστερα από επίπονες διαπραγματεύσεις, το δε μεγαλύτερο μέρος αυτού διατίθεται στην Περιφέρεια.
Χαράξαμε το Πρόγραμμα Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013, με το οποίο προωθήσαμε τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής στις επιχειρήσεις και αναπτύξαμε ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.
Θα μου επιτρέψετε να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στις δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Κεντρικός άξονας της πολιτικής μας είναι η ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Το Πρόγραμμα «Θησέας» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πενταετούς διάρκειας 2005-2009, έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,5 δις € (ποσό που αυξάνεται σημαντικά με τις συμπράξεις μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτικού τομέα), υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ), το οποίο είχε προϋπολογισμό μόλις 1,7 δις € για μία 7ετία. Μέχρι σήμερα έχει κατανεμηθεί στους ΟΤΑ το 80% των πόρων, έχουν ενταχθεί 12.967 έργα (εκ των οποίων 559 στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα), προϋπολογισμού 2,3 δις Ευρώ, ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί 1.118 έργα. Στόχοι του Θησέα είναι η ενδυνάμωση της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης, η ορθολογική αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων και η ισόρροπη εθνική ανάπτυξη.
Γνωρίζοντας την τραυματική εμπειρία όλων μας από τις συναλλαγές με τη Δημόσια Διοίκηση, μαχόμαστε διαρκώς εναντίον της Λερναίας Ύδρας της γραφειοκρατίας, με στόχο την ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Στον αγώνα μας αυτόν δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχοντας όπλα: (α) τα 1054 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), (β) το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών 1564 και (γ) το διαδικτυακό τόπο των ΚΕΠ www.kep.gov.gr.
Εξασφαλίσαμε τη βιωσιμότητά του θεσμού των ΚΕΠ, τα οποία τυγχάνουν της καθολικής αποδοχής των πολιτών. Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, τα ΚΕΠ ψυχορραγούσαν. Με τις πρωτοβουλίες μας, ο θεσμός απέκτησε ισχυρή υπόσταση και στρατηγική προοπτική. Τα ΚΕΠ μέρα με τη μέρα μεταμορφώνονται σεΚέντρα Πληροφόρησης των Πολιτών και σε Κέντρα Ολοκληρωμένων Συναλλαγών, με κερδισμένο τον πολίτη και την ελληνική οικονομία.
Μέχρι τον Οκτώβριο του 2006, ο πολίτης για τις συναλλαγές του με τη Δημόσια Διοίκηση έπρεπε οπωσδήποτε να μεταβαίνει στα ΚΕΠ. Με το νέο έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ», για 94 πιστοποιημένες διαδικασίες, που δεν απαιτούν δικαιολογητικά, ο πολίτης δεν χρειάζεται να προσέλθει στα ΚΕΠ, αλλά μπορεί να υποβάλλει το αίτημά τουκαλώντας στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1564 (η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή, εφόσον είναι γνώστης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, να το υποβάλλει ο ίδιος μέσω Διαδικτύου, δηλώνοντας ταυτόχρονα και το ΚΕΠ, το οποίο θα διεκπεραιώσει την υπόθεσή του. Όταν το πιστοποιητικό εκδοθεί, ο πολίτης, ενημερώνεται ανέξοδα είτε με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό του τηλέφωνο είτε τηλεφωνικά, ώστε να το παραλάβει από το ΚΕΠ. Συνεπώς, περιορίζονται οι επισκέψεις των πολιτών στα ΚΕΠ από 2 σε 1, σε σύντομο δε χρονικό διάστημα δεν θα απαιτείται επίσκεψη, αφού το πιστοποιητικό θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά.
Αυξάνουμε συνεχώς τις πιστοποιημένες διαδικασίες εντάσσοντας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-kep δημοφιλείς διαδικασίες και επεκτείνουμε το δίκτυο των ΚΕΠ, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Διευρύνουμε τη συνεργασία των ΚΕΠ με τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ). Ενδεικτικά: με το Υπουργείο Ανάπτυξης για την καθημερινή καταγραφή των τιμών της αμόλυβδης βενζίνης και την πληροφόρηση για την ένταξη δραστηριοτήτων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (Ε.Π.ΑΝ), με το Υπουργείο Παιδείας για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Πρόσφατα αναθέσαμε στα ΚΕΠ τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας από τους πολίτες για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. από τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στις περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους πολίτες, αδικαιολόγητης μη εξυπηρέτησης, μη έγκαιρης εξυπηρέτησης, άρνησης συνεργασίας με τα ΚΕΠ και μη εφαρμογής των απλουστευτικών διαδικασιών.
Υλοποιήσαμε πιλοτικό πρόγραμμα εγχρήματων συναλλαγών σε 21 ΚΕΠ (που καλύπτουν περιοχές σε όλη την Ελλάδα) χωρίς οιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο. Ο πολίτης μπορεί, ενδεικτικά, να εξοφλά οφειλές προς ΔΕΗ και ΟΤΕ, να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές προς ΙΚΑ και ΤΕΒΕ, φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ, να πληρώνει λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και να αγοράζει χρόνο κινητής τηλεφωνίας, να εξοφλά οφειλές για πιστωτικές κάρτες, δόσεις δανείων κλπ.
Η αναβάθμιση των ΚΕΠ είχε ως αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται καθημερινά πάνω από 70.000 πολίτες για τη διεκπεραίωση πιστοποιημένων ή μη διαδικασιών, για επικυρώσεις εγγράφων, βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής και κάθε είδους διοικητική πληροφόρηση, και να διεκπεραιωθούν το 2006 3.125.000 πιστοποιημένες υποθέσεις, έναντι μόλις 423.000 το 2003.
Εργαζόμαστε για να είναι η Πατρίδα μας ισχυρή και ευημερούσα, με ισχυρή, ανταγωνιστική και εξωστρεφή Οικονομία πολλών και ίσων ευκαιριών, με δυναμική, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη.
Μέρα με την ημέρα πραγματώνουμε το μεταρρυθμιστικό μας έργο και διαμορφώνουμε περιβάλλον ανάπτυξης και προόδου.
Κυρίες και Κύριοι,
Με το Κέντρο, που με χαρά εγκαινιάζουμε σήμερα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποδεικνύει τον καίριο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες, τους οποίους συνδράμει για την ορθή πληροφόρηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των δυσκολιών του. Αξίζουν πολλά και θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέλαβαν την ιδέα δημιουργίας του Κέντρου, σε όσους την υλοποίησαν και κυρίως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κύριο Χαράλαμπο Κόκκινο, του οποίου η επιτυχής εκτέλεση των καθηκόντων αποδεικνύεται από την αύξηση της απορρόφησης των κονδυλίων στο 58% (από 12,5% το 2004), την εκτέλεση ζωτικών αναπτυξιακών έργων και την ουσιαστική αναβάθμιση του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.