Εγκαίνια της Έκθεσης «Φωκίδα 2007» του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φωκίδος.

ΟΜΙΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΥ,
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
στα εγκαίνια της Έκθεσης «Φωκίδα 2007»
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φωκίδος

Κυρίες και Κύριοι,
Με χαρά ανταποκρίθηκα στην τιμητική πρόσκληση του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φωκίδος Κυρίου Ευάγγελου Μυταρά, για να εγκαινιάσουμε την 5η Εμπορική Έκθεση «Φωκίδα 2007».

Κυρίες και Κύριοι,

Βασική κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής είναι το νοικοκύρεμα και η ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, η απαλλαγή της από τις στρεβλώσεις και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και η οικοδόμηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου.

Μέχρι πρόσφατα την ελληνική οικονομία χαρακτήριζαν το τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα και συνακόλουθα το τεράστιο δημόσιο χρέος, η επενδυτική απραξία, η ανεργία και οι μεγάλες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες. Έπρεπε συνεπώς να περάσει σε μία νέα περίοδο εξωστρέφειας.

Η πολιτική μας της ήπιας δημοσιονομικής προσαρμογής εξασφαλίζει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και παράλληλα την κοινωνική συνοχή. Περιόρισε δραστικά τα ελλείμματα και εμείωσε την ανεργία από το 11,3% στο 8%, και, το σπουδαιότερο, η πολιτική μας αυτή συμπορεύεται μεέναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους προβλέπει αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 3,8%, το δε πρώτο τρίμηνο του 2007 είχαμε αύξηση της τάξεως του 4,6%. Το δημοσιονομικό έλλειμμα σταθεροποιείται στο 2,4% του ΑΕΠ. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η έξοδος της Χώρας μας από τη δημοσιονομική επιτήρηση. Το δημόσιο χρέος το 2004 ανήρχετο σε 108,5% του ΑΕΠ, ενώ φέτος μειώθηκε στο 100,4%.

Με τη φορολογική μεταρρύθμιση μειώσαμε τους φορολογικούς συντελεστές για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις, αυξήσαμε το αφορολόγητο όριο για τα φυσικά πρόσωπα, αυξήσαμε τις εκπτώσεις για κοινωνικές δαπάνες, απλουστεύσαμε το φορολογικό σύστημα.

Θεσμοθετήσαμε τις Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα, που αποσκοπούν στην εξασφάλιση του σχεδιασμού, της κατασκευής, της συντήρησης και της λειτουργίας δημόσιων υποδομών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του κράτους προς τον πολίτη.

Με το νέο επενδυτικό νόμο, στη διαβούλευση του οποίου για πρώτη φορά συμμετείχαν οι παραγωγικές τάξεις από όλη τη χώρα, διευρύναμε τις επιδοτούμενες δραστηριότητες, απλουστεύσαμε και αντικειμενικοποιήσαμε τις διαδικασίες και δώσαμε έμφαση στις νέες τεχνολογίες. Τονώσαμε την επενδυτική δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και αναδιαρθρώσαμε τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας. Ενισχύσαμε την επιχειρηματικότητα, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το 2004 άνοιξαν 24.000 επιχειρήσεις περισσότερες από όσες έκλεισαν, το 2005 ο αριθμός αυξήθηκε σε 28.000 και το 2006 σε 33.000. Ενδυναμώσαμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, με το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ)», από το οποίο επωφελήθηκαν περίπου 90.000 επιχειρήσεις, το δε Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα- Ανταγωνιστικότητα της περιόδου 2007-2013 προβλέπει την ενίσχυση ακόμη περισσοτέρων επιχειρήσεων.

Δημιουργήσαμε το θεσμικό πλαίσιο και τις αναγκαίες συνθήκες στη Χώρα, ώστε διεθνείς επιχειρηματικοί κολοσσοί να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους στην Πατρίδα μας, την οποία για πολλά χρόνια απέφευγαν.

Επιτύχαμε την αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων, μετά από πολλά χρόνια φθίνουσας πορείας. Το 2005 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 13,1% σε σχέση με το 2004 και το 2006 κατά 11,3% σε σχέση με το 2005.

Καταρτίσαμε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για τη Δ’ Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, για την αξιοποίηση, με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, των 20,1 δις ευρώ που διασφάλισε η Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2005, ύστερα από επίπονες διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Πρόγραμμα αυτό έχει μεγάλη σημασία διότι αποτελεί την τελευταία ίσως ευκαιρία που θα έχει η Ελλάδα να αξιοποιήσει πόρους τέτοιου μεγέθους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το δε μεγαλύτερο μέρος αυτού θα διατεθεί στην Περιφέρεια.

Χαράξαμε το Πρόγραμμα Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013, με το οποίο προωθήσαμε τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής στις επιχειρήσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας και αναπτύξαμε ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.

Θα μου επιτρέψετε να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στις δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Κεντρικός άξονας της πολιτικής μας είναι η ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Το Πρόγραμμα «Θησέας» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πενταετούς διάρκειας 2005-2009, με δυνατότητα παράτασης για 2 ακόμη χρόνια, έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,5 δις €, ποσό που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, αν ληφθούν υπόψη οι συμπράξεις μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτικού τομέα. Το αντίστοιχο Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ) είχε προϋπολογισμό μόλις 1,7 δις € για μία 7ετία, δηλαδή το Πρόγραμμα «Θησέας» δίνει υπερδιπλάσιο ποσό.

Στόχοι του Προγράμματος Θησέας είναι ο συντονισμός των επιμέρους πολιτικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να ενδυναμωθούν οι θεσμοί της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης και η ορθολογική αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων και η ισόρροπη εθνική ανάπτυξη.

Εργαζόμαστε για να είναι η Πατρίδα μας ισχυρή και ευημερούσα, με πραγματικά ισχυρή, ανταγωνιστική και εξωστρεφή Οικονομία, με δυναμική, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη. Για να δημιουργήσουμε οικονομία πολλών και ίσων ευκαιριών. Όλοι μας μπορούμε να αισιοδοξούμε.

Μέρα με την ημέρα πραγματώνουμε το μεταρρυθμιστικό μας έργο και διαμορφώνουμε ένα νέο περιβάλλον ανάπτυξης και προόδου για τη χώρα.

Κυρίες και Κύριοι,

Μέσα από την Έκθεση, που με χαρά εγκαινιάζουμε σήμερα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Φωκίδος αποδεικνύει τον καίριο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες, τους οποίους συνδράμει για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό αξίζουν πολλά και θερμά συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες, που είναι οι πρωταγωνιστές της Εκθέσεως, και βεβαίως στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κύριο Ευάγγελο Μυταρά.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους εν γένει τους συντελεστές της επιτυχημένης αυτής Εκθέσεως.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.