Χαιρετισμός στην παρουσίαση και ενεργοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Amber Alert Hellas.

Χαιρετισμός στην παρουσίαση και ενεργοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Amber Alert Hellas κατά την Παγκόσμια Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών

 

Κυρίες και Κύριοι,

Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για την παρουσίαση και την ενεργοποίηση του Amber Alert Hellas (Εθνικού Συντονιστικού Προγράμματος έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης και ενημέρωσης περιστατικών εξαφανισμένων παιδιών).

Το καινοτόμο και διεθνώς αναγνωρισμένο αυτό σύστημα γνωρίζουμε από κοντά σήμερα που είναι η Παγκόσμια Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών, σήμερα που θέλουμε όλοι οι φορείς, κρατικοί και ιδιωτικοί, να στείλουμε μήνυμα ελπίδας, αλληλεγγύης και ευαισθησίας σε όλο τον κόσμο, με την ευχή η αποδοχή και η αποτελεσματικότητά του Amber Alert Hellas να είναι αντίστοιχες με τα διεθνή δεδομένα.

Η σημασία που αποδίδει τόσο η ελληνική Πολιτεία όσο και η ελληνική κοινωνία στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για κοινωνικά θέματα και ειδικά για την προστασία των παιδιών αποδεικνύεται έμπρακτα με την εφαρμογή του Amber Alert στην ελληνική επικράτεια. Όλοι οι συμμετέχοντες φορείς συμβάλλουν ενεργά με τις δυνάμεις τους έτσι, ώστε να διοχετευθούν άμεσα και έγκυρα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο χρήσιμες πληροφορίες και να ενεργοποιηθούν οι πάντες, για το γρήγορο εντοπισμό του θύματος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μέσα στο πλαίσιο αυτό της ευρύτερης σύμπραξης και συνεργασίας, έχει την τιμή να συμμετέχει ενεργά διαθέτοντας με μεγάλη προθυμία το δίκτυο των 1054 Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), στα οποία προσέρχονται μαζικά για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους οι πολίτες όχι μόνο των αστικών κέντρων αλλά και των πλέον απομακρυσμένων αγροτικών και νησιωτικών περιοχών της Περιφέρειας.

Η συνεργασία των ΚΕΠ με το Χαμόγελο του Παιδιού θα γίνεται με τους εξής τρόπους: Καταρχήν, το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ έχει διασυνδεθεί με το Amber Alert και το προσωπικό των ΚΕΠ ενημερώνεται άμεσα για την εξαφάνιση ενός παιδιού και εκτυπώνει την ηλεκτρονικά αποσταλείσα αφίσα, την οποία αναρτά στις προθήκες των ΚΕΠ. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα διοχέτευσης πληροφοριών μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1564 και του διαδικτυακού τόπου των ΚΕΠ (www.kep.gov.gr). Περαιτέρω, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ, ώστε άμεσα να σκαναρισθεί η φωτογραφία του εξαφανισμένου παιδιού τους και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Χαμόγελο του Παιδιού, κατανικώντας έτσι το χρόνο, το μεγαλύτερο εχθρό στην περίπτωση των εξαφανισμένων παιδιών.

Αξίζουν πολλά και θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους φορείς, οι οποίοι με την εθελοντική σύμπραξή τους ενεργοποιούν το Κράτος και ευαισθητοποιούν την ελληνική κοινωνία. Η κοινωνία διψά για τέτοιες πρωτοβουλίες και ευελπιστούμε ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες θα αναληφθούν και στο μέλλον.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.