Ομιλία στη Συνάντηση των Υπουργών Δημόσιας Διοίκησης των Κρατών Μελών του Ο.Ο.Σ. Ευξείνου Πόντου

Τρίτη, 03/04/2007
ΟΜΙΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΥ,
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Στη Συνάντηση των Υπουργών Δημόσιας Διοίκησης
των Κρατών Μελών
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.
_

 

Κυρίες και Κύριοι Υπουργοί και Υφυπουργοί,
Κυρίες και Κύριοι,

Σας καλωσορίζω στην ηλιόλουστη Αθήνα, στη συνάντηση μας με θέμα την ανανέωση των Κρατικών Θεσμών και την εφαρμογή των αρχών της χρηστής Διακυβέρνησης.

Η συνάντηση αυτή καταδεικνύει τον πολύ σημαντικό ρόλο της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την αντιμετώπιση καίριων θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, μέσα από την παρουσίαση των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα σε εθνικό επίπεδο, στον τομέα της διοικητικής μεταρρύθμισης.

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχομε αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και έχουμε πραγματοποιήσει καινοτόμες παρεμβάσεις, οι οποίες καλύπτουν τόσο τη Δημόσια Διοίκηση όσο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι εν λόγω πρωτοβουλίες δεν αποτελούν αποσπασματικές μεμονωμένες ρυθμίσεις αλλά υπακούουν σ’ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα βελτίωσης της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο βασίζεται:

1) στη μέχρι σήμερα εμπειρία επί των θεμάτων που ταλαιπωρούν τον πολίτη και τον επιχειρηματία κατά τις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση,
2) στην απόφαση μας για μετακύλιση του διοικητικού φορτίου από τον πολίτη και τον επιχειρηματία στις δημόσιες υπηρεσίες,
3) στη βούληση μας για άρση των διοικητικών εμποδίων με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελεί και πρωταρχικό στόχο της Ατζέντας της Λισσαβόνας,
4) στην εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση,
5) στην πολιτική μας για διαφάνεια και χρηστή διακυβέρνηση,
6) στην αντίληψη μας ότι ο πολίτης και ο επιχειρηματίας δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται από τη Διοίκηση ως ύποπτοι ή ένοχοι,
7) στην ευρωπαϊκή εμπειρία σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης.

Συγκεκριμένα:

Σε καθημερινή βάση καταπολεμούμε τη γραφειοκρατία του Δημοσίου Τομέα στις συναλλαγές των πολιτών. Εκσυγχρονίζουμε τις μεθόδους της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Όχημα για την προώθηση της διοικητικής μεταρρύθμισης αποτελεί η Ανώνυμη Εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας», η οποία διευκολύνει όλους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης στην υλοποίηση έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε όλη την Επικράτεια, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη αλλά και τεχνική συνδρομή.

Το «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης, «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο υλοποιεί το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. δημιουργεί ασφαλές δίκτυο Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, με 2.000 Φορείς–Κόμβους, οι οποίοι με την επέκταση αυξάνονται σε 3.000 και διασυνδέονται μεταξύ τους.

Το έργο βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία και προσφέρει τις υπηρεσίες του από 1-1-2006 και μέχρι τέλος 2008, ενώ σχεδιάζεται ήδη η συνέχιση της λειτουργίας του και η επέκτασή του στο σύνολο σχεδόν των λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης κατά την περίοδο 2008 – 2013.

Επιγραμματικά το Δίκτυο προσφέρει:

• Δωρεάν τηλεφωνία πανελλαδικά για τους υπαλλήλους των Φορέων–Κόμβων.
• Προνομιακό Πακέτο για την εκτός του δικτύου τηλεφωνία προς πολίτες, λοιπούς φορείς, κ.τ.λ.
• Δωρεάν ασφαλή και ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) για κάθε φορέα.
• Δωρεάν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) για όλους τους υπαλλήλους των φορέων.
• Δωρεάν παροχή υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης για τους δημόσιους υπαλλήλους.
• Δωρεάν παροχή υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης, με την εγκατάσταση στούντιο τηλεδιάσκεψης.
• Δωρεάν παροχή ψηφιακών καρτών σε υπαλλήλους για τη ψηφιακή υπογραφή.

Προωθείται η δημιουργία του Εθνικού Δημοτολογίου, σε ψηφιακή μορφή, στο πλαίσιο ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος το οποίο θα περιλαμβάνει τις εγγραφές και τις μεταβολές των Ελλήνων δημοτών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια όλων των Δήμων και των Κοινοτήτων της Χώρας.

Επίσης άλλα μεγάλα έργα που υλοποιεί το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. στα πλαίσια του προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι:

1) «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειών» με υποδομές και πληροφοριακά Συστήματα. Έχουν αντίκτυπο τόσο στους υπαλλήλους όσο και στους πολίτες.
2) «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νομαρχιών» με υποδομές και πληροφοριακά Συστήματα. Έχουν αντίκτυπο τόσο στους υπαλλήλους όσο και στους πολίτες.
3) «Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ» για να έχει ο κάθε πολίτης μια μόνο διαδικτυακή Πύλη για επικοινωνία με το κράτος(καλύπτει όλα τα επίπεδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).
4) «Πληροφοριακό Σύστημα Αλλοδαπών & Μετανάστευσης» για την εξυπηρέτηση των οικονομικών μεταναστών.

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και σημαντικότατος μοχλός μας προς την κατεύθυνση αυτή είναι τα ΚΕΠ. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 1054 ΚΕΠ- σημεία, διεσπαρμένα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, τα οποία, μέσα από μία ηλεκτρονική πλατφόρμα διεκπεραιώνουν συνολικά περισσότερες από 1.000 πιστοποιημένες διαδικασίες.

Επιπλέον έχουμε ενεργοποιήσει μια τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1564 (η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή, εφόσον ο πολίτης είναι γνώστης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, έχει την δυνατότητα υποβολής του αιτήματός του μέσω Διαδικτύου (www.kep.gov.gr). Όταν δε το πιστοποιητικό εκδοθεί, ο πολίτης, εφόσον το επιθυμεί, ενημερώνεται ανέξοδα με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό του τηλέφωνο ή ειδοποιείται τηλεφωνικά, ώστε να το παραλάβει μέσω ΚΕΠ. Συνεπώς, περιορίζονται οι επισκέψεις των πολιτών στα ΚΕΠ από 2 σε 1, σε σύντομο δε χρονικό διάστημα δεν θα απαιτείται επίσκεψη, αφού το πιστοποιητικό θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Την προηγούμενη εβδομάδα εγκαινιάσαμε πιλοτικό πρόγραμμα εγχρήματων συναλλαγών σε 21 ΚΕΠ, με στόχο το πρόγραμμα αυτό να επεκταθεί σε όλα τα ΚΕΠ. Μέσω ενός εύχρηστου και λειτουργικού μενού, ο πολίτης μπορεί να εξοφλεί λογαριασμούς του προς κρατικούς φορείς κοινής ωφελείας, να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές, ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, να πληρώνει λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και να αγοράζει χρόνο κινητής τηλεφωνίας, να εξοφλεί οφειλές του για πιστωτικές κάρτες, να πληρώνει δόσεις για δάνεια κλπ.

Επιδιώκουμε τα ΚΕΠ, τα οποία, βάσει ερευνών, είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους πολίτες, να εξελιχθούν σε Κέντρα Ολοκληρωμένων Συναλλαγώνκαι να αποτελέσουν «υπηρεσίες μίας στάσης» (one stop shop). Επισημαίνεται ότι τα παραγωγικότερα ΚΕΠ, λειτουργούν καθημερινά πρωί και απόγευμα, καθώς και το πρωί του Σαββάτου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Δίνουμε τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του πολίτη από πολλαπλά σημεία επαφής (ΚΕΠ ή αρμόδιες Υπηρεσίες) και με πολλαπλούς τρόπους εξυπηρέτησης (με επίσκεψη του πολίτη, τηλεφωνικά μέσω 1564 και ηλεκτρονικά μέσω kep.gov.gr).

Η Διοίκηση αναζητεί ήδη αυτεπάγγελτα 212 πιστοποιητικά, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων, που αφορούν τον πολίτη.Μετακυλήομε έτσι το βάρος αναζήτησης των πιστοποιητικών από τον πολίτη στη Διοίκηση.

Το ποινικό μητρώο αντικαταστάθηκε με υπεύθυνη δήλωση του πολίτη. Με τον τρόπο αυτό η Δημόσια Διοίκηση εμπιστεύεται τους πολίτες αναγνωρίζοντάς τους το τεκμήριο της ειλικρίνειας. Η Δημόσια Διοίκηση, όμως με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που διαθέτει, προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Καθιερώθηκε η σιωπηρή άδεια-έγκριση για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ώστε να θεωρείται ότι ο επιχειρηματίας έχει λάβει άδεια από τη Διοίκηση σε περίπτωση που η τελευταία δεν του έχει απαντήσει επί της αιτήσεώς του, μέσα σε χρονικό διάστημα 65 ημερών.

Με τις ανωτέρω, ενδεικτικά αναφερόμενες κανονιστικές παρεμβάσεις μας επιχειρούμε να καταστήσουμε τη Δημόσια Διοίκηση περισσότερο ευέλικτη και παραγωγική και να τη φέρουμε κοντά στον πολίτη. Σημαντική κατεύθυνση της πολιτικής που ακολουθείται με απόλυτη συνέπεια είναι η προσαρμογή της Δημόσιας Διοίκησης στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Στόχος μας είναι η Δημόσια Διοίκηση να καταστεί ανοιχτή σε όλους τους πολίτες και να μην διακατέχεται από την εσωστρέφεια του παρελθόντος, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής μας. Βελτιώνουμε τις μεθόδους και τις διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε ο πολίτης να διευκολύνεται κατά τις συναλλαγές του με αυτήν.

Για την βελτίωση της ποιότητας στην λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης εισάγονται νέα Συστήματα οργάνωσης Διοίκησης, όπως είναι η καθιέρωση:

1) συστήματος διοίκησης με στόχους,
2) δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δημοσίου,
3) δεικτών μέτρησης ικανοποίησης πολιτών,
4) εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης των Υπηρεσιών, το οποίο είναι ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, που εφαρμόζεται με ενιαία κριτήρια σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.,
5) βραβείου ποιότητας για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, η δε αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται αποκλειστικά με βάσει την εφαρμογή του Κ.Π.Α.,
6) της παρακολούθησης Ροής Διαδικασιών(workflow) για καλύτερη οργάνωση,
7) της ηλεκτρονικής μάθησης(e-learning) για μαζική και εκ του μακρόθεν εκπαίδευση,
8) χρήσης εσωτερικών δικτυακών τόπων (intranet) για καλύτερη οργάνωση.

Καταστήσαμε απόλυτα διαφανή τη διαδικασία των προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. Με το νέο νόμο περί Εθνικού Τυπογραφείου (ν. 3469/2006)δημοσιεύονται υποχρεωτικά στο ΦΕΚ όλες οι πράξεις απευθείας διορισμών, αμοιβών, συμμετοχής σε επιτροπές κλπ. Επίσης, προβλέφθηκε η έκδοση νέου τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υ.Ο.Δ.Δ.) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται ευχερώς για τους απευθείας διορισμούς, τις αμοιβές, τις επιτροπές κλπ. όλων των διοικητικών οργάνων, συμβούλων και οργάνων διοίκησης. Προς διευκόλυνση μάλιστα των ενδιαφερόμενων πολιτών, προβλέπεται ότι το τεύχος προκηρύξεων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) μπορεί να αναπαραχθεί από οποιοδήποτε δημόσιο φορέα και να διατεθεί δωρεάν.

Δώσαμε μεγάλη σημασία στη βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και την πάταξη της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς. Στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) και το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ως σημαντικούς αρωγούς, στελεχώνοντας τους ελεγκτικούς αυτούς μηχανισμούς με εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο και θωρακίσαμε θεσμικά προβλέποντας ότι δεν διώκεται, δεν εξετάζεται και δεν ενάγεται για γνώμη που διατύπωσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Σε πρόσφατο νόμο προβλέφθηκε, προς ενίσχυση της διαφάνειας, ότι υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις περιουσιακής καταστάσεως τόσο οι κρατικοί λειτουργοί όσο και οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα αυτών. Με τον ίδιο νόμο προβλέφθηκε ότι στο πλαίσιο των ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που διενεργούνται από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή κατόπιν εντολής του από το ΣΕΕΔΔ, είναι δυνατή η άρση του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου.

Με τον πρόσφατο Υπαλληλικό Κώδικα, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης διοικητικής μεταρρύθμισης και συμβάλλει στην αντιμετώπιση μιας σειράς από διαρθρωτικά προβλήματα, όπως είναι η κακή οργάνωση και ο συγκεντρωτισμός των δημοσίων υπηρεσιών, η έλλειψη εμπιστοσύνης στις κρατικές υπηρεσίες, η έλλειψη αξιολόγησης, η αναξιοκρατία, η απουσία ελέγχων και κυρώσεων και τελικά η διαφθορά. Πλέον, ο Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης αποκτά πειθαρχική δικαιοδοσία σε όλους τους Δημοσίους Υπαλλήλους, για συγκεκριμένα αλλά καίρια πειθαρχικά παραπτώματα (ανάρμοστη συμπεριφορά, μη έγκαιρη εξυπηρέτηση του πολίτη, αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή του, μη συνεργασία με τα ΚΕΠ). Ο Υπαλληλικός Κώδικας επιπλέον διακρίνεται για την προώθηση των αρχών της αξιοκρατίας και της ισότητας των ευκαιριών για όλους τους υπαλλήλους, καθιερώνοντας αντικειμενικό σύστημα επιλογής προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, με κριτήρια αντικειμενικά και μετρήσιμα. Ενισχύει τη λειτουργικότητα, την παραγωγικότητα, τη διαφάνεια και την αξιοκρατική ανάδειξη των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.

Επίσης με τον Κώδικα αυτόν προωθείται η κινητικότητα του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης, με την δυνατότητα που παρέχεται στου υπαλλήλους του δημοσίου να μεταφέρονται από μία υπηρεσία σε άλλη, ύστερα από αίτηση τους, με κριτήρια αντικειμενικά και υπό καθεστώς διαφάνειας. Γίνεται αυστηρότερος ο πειθαρχικός έλεγχος των υπαλλήλων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ιδιοποίησης ή απώλειας του Δημοσίου χρήματος και γίνεται πρακτικότερος και αποτελεσματικότερος ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων.

Στο Νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006) συστηματοποιήθηκαν θεματικά σε 7 τομείς οι αρμοδιότητες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποσαφηνίσθηκε το περιεχόμενό τους, ώστε να περιορισθούν οι περιπτώσεις επικάλυψης αρμοδιοτήτων και να συντμηθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες, προς όφελος του πολίτη.

Τέλος θεσπίστηκε προληπτικός έλεγχος, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, των δαπανών των Δήμων και Κοινοτήτων και καθιερώθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή αρχών που διασφαλίζουν την απόλυτη διαφάνεια του προϋπολογισμού. των Ο.Τ.Α.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι την ευόδωση των εργασιών της συναντήσεως.