Προτάσεις Συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, η οποία συστήθηκε με το αρ. 15 του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57Β/15-3-2006), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διατυπώνει προτάσεις για ένταξη νέων διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, στα ΚΕΠ.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών συστήθηκαν με το αρ. 31 του ν. 3013/1-5-2002 (ΦΕΚ 102Α/2002) με αποστολή την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης σε συνεργασία με τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα το δίκτυο των ΚΕΠ αριθμεί 1031 ΚΕΠ σε όλη την Ελληνική Επικράτεια τα οποία συνεργάζονται με 70 δημόσιους φορείς (δημόσιες υπηρεσίες , ΝΠΔΔ και υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα) μέσω των οποίων πιστοποιήθηκαν 1000 διαφορετικές διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω αυτών.

Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό στη συνείδηση των πολιτών, τις υπηρεσίες του οποίου έχουν χρησιμοποιήσει, μέχρι και 1-11-2006,4.310.885 πολίτες, των οποίων έχουν διεκπεραιωθεί 6.989.348 υποθέσεις τους.

Η υπηρεσία μας, στην προσπάθεια της να καταστήσει περισσότερο χρήσιμο και αποτελεσματικό το θεσμό των ΚΕΠ, προς όφελος των πολιτών, μελέτησε τις αρμοδιότητες των φορέων σας, οι οποίοι έχουν πρωταρχικό ρόλο σε θέματα εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και θεωρεί ότι είναι δυνατή η διεκπεραίωση ορισμένων υποθέσεων αρμοδιότητας σας, μέσω ΚΕΠ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής διαδικασίες :

1. οι πολίτες μπορεί να απευθύνονται και στα ΚΕΠ προκειμένου να υποβάλουν καταγγελία για τη μη τήρηση των ρυθμίσεων του Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτών,

2. οι πολίτες να απευθύνονται και στα ΚΕΠ για να υποβάλλουν αιτήσεις για αλλαγή στάσεων ή δρομολογίων,

3. στο πλαίσιο παροχής διοικητικής πληροφόρησης , είναι δυνατή η διασύνδεση των ΚΕΠ με το δικτυακό σας τόπο έτσι ώστε να παρέχεται η πληροφόρηση στους ενδιαφερομένους για την << Αναζήτηση Βέλτιστης Διαδρομής.

Επισημαίνουμε, ότι προκειμένου να ενταχθούν νέες διαδικασίες στα ΚΕΠ απαιτείται έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του καθύλην αρμόδιου Υπουργού. Κάθε κοινή υπουργική απόφαση περιέχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να διεκπεραιωθεί η υπόθεση και συνοδεύεται από ειδικό έντυπο- υπεύθυνη δήλωση που συμπληρώνεται on-line στα ΚΕΠ.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα ένταξης διαδικασιών της αρμοδιότητάς σας στα ΚΕΠ, συμβάλλοντας με τη σειρά σας στην εξυπηρέτηση του πολίτη και την αποσυμφόρηση του καθημερινού έργου των συνεργαζόμενων φορέων.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνηση.