Ενημέρωση για την προκύρηξη(475/11-8-2006, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)

Κυκλοφόρησε σήμερα η προκήρυξη για την πλήρωση των μονίμων θέσεων στα ΚΕΠ (475/11-8-2006, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν τα έντυπα των αιτήσεων ανά κατηγορία εκπαίδευσης αλλά και το έντυπο της βεβαίωσης για την προϋπηρεσία.

Για την αποφυγή περιττών τηλεφωνημάτων προς τα μέλη της ΟΔΕ – ΚΕΠ αναφορικά με το ζήτημα της κατανομής των θέσεων ειδικών κατηγοριών (πολυτέκνων, τριτέκνων, ομογενών κλπ) θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι:

Από το υπουργείο και την ΟΔΕ έγινε, ως γνωστόν, προσπάθεια συγκέντρωσης των στοιχείων που αφορούν τους απασχολούμενους που έχουν τις προαναφερθείσες ιδιότητες, με σκοπό να διαβιβαστούν στο ΑΣΕΠ και αυτό με τη σειρά του να ορίσει τις εν λόγω θέσεις με τρόπο που να ανταποκρίνονται στην «υπάρχουσα κατάσταση». Το ΑΣΕΠ όμως δεν δέχθηκε να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά αφού πρόκειται ήδη για ένα διαγωνισμό στον οποίο δεν μπορεί να συμμετάσχει ο καθένας παρά μόνο οι συμβασιούχοι του συστήματος άρα ένας τέτοιος καθορισμός των ειδικών θέσεων θα οδηγούσε σε μια φωτογραφική προκήρυξη.

Κατά συνέπεια παρακαλούμε να μην επικοινωνείτε πλέον με την ΟΔΕ για ερωτήματα τέτοιου τύπου. Μελετήστε προσεκτικά την προκήρυξη και εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν απορίες θα πρέπει να τα απευθύνετε στο ΑΣΕΠ που είναι και η αρμόδια Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή για τα θέματα των προκηρύξεων.

Τέλος θα πρέπει όλα τα ΚΕΠ να φροντίσουν να είναι διαθέσιμη η προκήρυξη σε ορισμένα αντίτυπα έτσι ώστε να μπορεί το κοινό να ενημερώνεται γι αυτή.
Επιπλέον θα πρέπει να αναπαραχθούν τα έντυπα των αιτήσεων αλλά και το έντυπο που αφορά στη βεβαίωση της προϋπηρεσίας έτσι ώστε να μπορούν να τα προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.