Απλούστευση διαδικασιών ελέγχου Θεάτρων από τα Συμβούλια Κινηματοθεάτρων

Με κοινή απόφαση (ΦΕΚ Β 1943/29-12-06)  του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολου Ανδρεουλάκου και των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου και Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα, απλουστεύεται η διαδικασία διενέργειας επιθεωρήσεων στα θέατρα από τα Συμβούλια Κινηματοθεάτρων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση, ο έλεγχος των θεάτρων από την αρμόδια επιτροπή του οικείου Δήμου (Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης του αρμόδιου Δήμου) θα γίνεται κάθε τρία χρόνια, αντί κατ έτος, που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Διευκρινίζεται ότι παρόμοια απόφαση είχε εκδοθεί τον Ιούνιο του 2006 και αφορούσε τους κινηματογράφους. Η απόφαση αυτή επεκτείνεται και στα θέατρα, τα οποία διέπονται από τις ίδιες διατάξεις λειτουργίας και επομένως η απλούστευση η οποία επιτυγχάνεται με την απόφαση αυτή, ισχύει πλέον από 29-12-2006 και για όλα τα θέατρα της χώρας..

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης του αρμόδιου Δήμου, όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από την 1η έως την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους.