Διακίνηση της αλληλογραφίας των ΚΕΠ από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Η αλληλογραφία των Κ.Ε.Π. θα διεκπεραιώνεται πλέον μέσω των ΕΛ.ΤΑ., μετά την αποδοχή της πρότασης που κατέθεσε ο αρμόδιος Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Πέτρο Δούκα, για την ένταξη της αλληλογραφίας των ΚΕΠ στη σύμβαση των ΕΛ.ΤΑ με το Ελληνικό Δημόσιο.

Πρόκειται για μία απόφαση – σταθμό στην μετεξέλιξη των Κ.Ε.Π. σε Κέντρα Ολοκληρωμένων Συναλλαγών, καθότι:

·       εξομαλύνεται ακόμη περισσότερο η διεκπεραίωση των υποθέσεων από τα Κ.Ε.Π.
·       μειώνεται σημαντικά ο χρόνος παράδοσης των τελικών διοικητικών πράξεων στους ενδιαφερόμενους πολίτες
·       θα έχουμε πλέον ακριβή μέτρηση του χρόνου ανταπόκρισης των δημοσίων υπηρεσιών στα αιτήματα των πολιτών μέσω Κ.Ε.Π. και κατά συνέπεια θα έχουμε σαφέστερη εικόνα σε καθημερινή βάση για το τι γίνεται στη δημόσια διοίκηση, λαμβάνοντας τα κατάλληλα πειθαρχικά και άλλα μέτρα για την ευρυθμότερη λειτουργία της, επ αγαθώ των πολιτών και των επιχειρήσεων.
·      εξοικονομούνται σημαντικοί οικονομικοί πόροι, καθώς τα τέλη για την αλληλογραφία του Δημοσίου, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ.2 του άρθρου 68 του Ν. 2065/1992, υπολογίζονται σύμφωνα με ειδικό για το Δημόσιο τιμολόγιο που συνομολογείται μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των ΕΛ.ΤΑ.
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος και οι αρμόδιες υπηρεσίες ασκούν, εποπτικό και συντονιστικό ρόλο όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οργανικές διατάξεις, για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών στους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό και για την αντιμετώπιση σημαντικών δυσλειτουργιών που εντοπίστηκαν στη διεκπεραίωση υποθέσεων από τα ΚΕΠ, λόγω της ανομοιογένειας στον τρόπο διακίνησης της αλληλογραφίας τους, ο κ. Ανδρεουλάκος συνέταξε ολοκληρωμένη μελέτη κόστους – οφέλους για την ένταξη της αλληλογραφίας των ΚΕΠ στη σύμβαση των ΕΛ.ΤΑ με το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατόπιν συνεργασίας με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) η πρότασή του αρμόδιου Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ κ. Απόστολου Ανδρεουλάκου έγινε αποδεκτή και συνεπεία τούτου υπεγράφη, από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πέτρο Δούκα , η αριθμ. 2/55514/7.9.2007 απόφαση για την υπαγωγή της αλληλογραφίας των ΚΕΠ στη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των ΕΛΤΑ, η οποία έχει ήδη προωθηθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής θα υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (Γ.Λ.Κ.) και των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην οποία θα καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες για τη διακίνηση της αλληλογραφίας των ΚΕΠ.

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθείται από τα ΚΕΠ θα δοθούν με επόμενη εγκύκλιό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Τέλος, ένα ακόμη Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Αγία Παρασκευή εγκαινίασε χθες το απόγευμα ο  Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος. Το νέο Κ.Ε.Π. βρίσκεται στην οδό Πελοποννήσου 6 και είναι το 2ο που λειτουργεί στην πόλη. 

      Το 3ο Κ.Ε.Π. στην Ηλιούπολη επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου 52 αποκτά η πόλη. Τα εγκαίνια θα γίνουν αύριο Τετάρτη στις 19:30 από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολο Ανδρεουλάκο.