Απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης δελτίου μετακίνησης των Α.Μ.Ε.Α.στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η Δημόσια Διοίκηση εμπιστεύεται τους πολίτες, δεν τους θεωρεί κατ ανάγκην ενόχους ή υπόπτους και τους αναγνωρίζει το τεκμήριο της ειλικρινείας.

Το ΥΠΕΣΔΔΑ, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα ο Υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος, προωθούν με κοινές Υπουργικές Αποφάσεις την αντικατάσταση διάφορων δικαιολογητικών, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων, με υπεύθυνη δήλωση του πολίτη.

Έτσι με μία υπεύθυνη δήλωση ο πολίτης βεβαιώνει ο ίδιος τα στοιχεία, που του ζητεί η Δημόσια Διοίκηση, προκειμένου να συναλλαγεί μαζί του.

Εξυπακούεται βέβαια πως εξακολουθεί να ισχύει σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος του 5% των Υπευθύνων Δηλώσεων που υποβάλλονται ετησίως από τους Πολίτες. Έτσι οι Υπηρεσίες, στις οποίες υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις σε αντικατάσταση παραστατικών, υποχρεούνται να ενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 230/2004.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος και ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος   με απόφασή τους  καταργούν από 01-01-2008 την υποβολή του συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας ή λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ Ύδρευσης, Κινητής Τηλεφωνίας, που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, το οποίο απαιτείται ως δικαιολογητικό για τη διαδικασία, χορήγησης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας ή ένας εκ των λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ Ύδρευσης, Κινητής Τηλεφωνίας που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου στην παραπάνω διαδικασία αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ο τύπος της οποίας ορίστηκε με την αριθμ ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/02 (ΦΕΚ 1276/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Εξάλλου, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος και ο Δήμαρχος Βριλησσίων κ. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2007 στις 8 μ.μ. θα εγκαινιάσουν το ΚΕΠ Βριλησσίων, που βρίσκεται στην οδό Αθανασίου Διάκου 14, στα Άνω Βριλήσσια.