Μάχη εναντίων της γραφειοκρατίας (Αυριανή)

ΑΡΘΡΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΥ,
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

στην Εφημερίδα «Αυριανή»

Είναι γνωστή σε όλους η τραυματική εμπειρία των πολιτών, την οποία έχουν αποκτήσει από τις συναλλαγές τους  με τη Δημόσια Διοίκηση. Η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της δίνει διαρκή μάχη εναντίον της Λερναίας Ύδρας της γραφειοκρατίας, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της διαφάνειας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.  Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

1.  Μέχρι τον Οκτώβριο του 2006, ο πολίτης για τις συναλλαγές του με τη Δημόσια Διοίκηση έπρεπε να μεταβαίνει στα ΚΕΠ. Μέσω όμως του νέου έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ», το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία, ο πολίτης δεν χρειάζεται να προσέλθει στα ΚΕΠ, αλλά μπορεί να υποβάλλει το αίτημά του καλώντας στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1564 (η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή, εφόσον είναι γνώστης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, να το υποβάλλει ο ίδιος μέσω Διαδικτύου (www.kep.gov.gr). Επιπλέον, όταν το πιστοποιητικό εκδοθεί, ο πολίτης, εφόσον το επιθυμεί, ενημερώνεται ανέξοδα με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό του τηλέφωνο ή ειδοποιείται τηλεφωνικά, ώστε να το παραλάβει μέσω ΚΕΠ. Συνεπώς,περιορίζονται οι επισκέψεις των πολιτών στα ΚΕΠ από 2 σε 1, σε σύντομο δε χρονικό διάστημα δεν θα απαιτείται επίσκεψη, αφού το πιστοποιητικό θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

 

2.  Αναβαθμίσαμε τα ΚΕΠ, ώστε να διεκπεραιώνουν ολοένα και περισσότερες διοικητικές διαδικασίες, προς όφελος των πολιτών. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 1036 ΚΕΠ, τα οποία διεκπεραιώνουν συνολικά 1014 πιστοποιημένες διαδικασίες. Επιπλέον, μέχρι το Πάσχα του 2007, οι πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν μέσω των ΚΕΠεγχρήματες συναλλαγές με τη Δημόσια Διοίκηση, για την πληρωμή παραβόλων, τελών κλπ. Στόχος μας είναι τα ΚΕΠ, τα οποία, βάσει ερευνών, απολαμβάνουν μεγάλης αναγνωρισμότητας μεταξύ των πολιτών, να εξελιχθούν σε Κέντρα Ολοκληρωμένων Συναλλαγών και να αποτελέσουν «υπηρεσίες μίας στάσης» (one stop shop), αφού για ορισμένες κατηγορίες υποθέσεών του ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να προστρέχει σε άλλη δημόσια υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι τα μεγαλύτερα ΚΕΠ, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών λειτουργούν καθημερινά πρωί και απόγευμα, καθώς και το πρωί του Σαββάτου.

 

3.  Αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τη Δημόσια Διοίκηση 209 πιστοποιητικά (π.χ. ποινικό μητρώο, πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, θανάτου, εγγραφής ανδρών σε μητρώα αρρένων, στρατολογικής κατάστασης, φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικό πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, δικαστικής συμπαράστασης, τροποποίησης καταστατικού κλπ), που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης που αφορά τον πολίτη. Στόχος μας είναι να μετακυλήσουμε το βάρος αναζήτησης των πιστοποιητικών από τις πλάτες του πολίτη στη Δημόσια Διοίκηση, ώστε ο πολίτης να εξυπηρετείται άμεσα και παράλληλα να αποσυμφορηθούν οι δημόσιες υπηρεσίες.
4. Το ποινικό μητρώο αντικαταστάθηκε με υπεύθυνη δήλωση του πολίτη σε 74 διαδικασίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 33 διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 34 διαδικασίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας κλπ. Με τον τρόπο αυτό η Δημόσια Διοίκηση εμπιστεύεται τους πολίτες αναγνωρίζοντάς τους το τεκμήριο της ειλικρίνειας και δεν ζητά από αυτούς να αποδείξουν αλλά απλά να δηλώσουν στοιχεία και πληροφορίες που τους αφορούν, τα οποία αργότερα η ίδια η Δημόσια Διοίκηση, με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που διαθέτει, μπορεί να ελέγξει.

5.  Οι πολίτες, καλώντας τη γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1564, μπορούν να καταγγέλλουν προς το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ)περιπτώσεις διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Η διερεύνηση της βασιμότητας της καταγγελίας ανατίθεται σε έναν από τους επιθεωρητές του ΣΕΕΔΔ.

6.  Οι πολίτες, καλώντας την ως άνω τηλεφωνική γραμμή 1564, μπορούν να ενημερώνονται για τα 10 πρατήρια με τις χαμηλότερες, ανά νομό, τιμές αμόλυβδης βενζίνης, σε 48 νομούς της Χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου ο ανταγωνισμός είναι επαρκής.

7. Απλουστεύθηκε η διαδικασία διενέργειας επιθεωρήσεων στα θέατρα και τους κινηματογράφους από τα Συμβούλια Κινηματογράφων, ώστε ο έλεγχός τους από την αρμόδια επιτροπή του οικείου Δήμου να γίνεται κάθε 3 χρόνια, αντί κατ’ έτος, που ίσχυε μέχρι πρόσφατα.

 

Με τις ανωτέρω, ενδεικτικά αναφερόμενες, ενέργειές μας επιχειρούμε να καταστήσουμε τη Δημόσια Διοίκηση περισσότερο ευέλικτη και παραγωγική και να τη φέρουμε κοντά στον πολίτη. Σημαντική κατεύθυνση της πολιτικής που ακολουθείται με απόλυτη συνέπεια είναι η προσαρμογή της Δημόσιας Διοίκησης στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Στόχος μας είναι  η Δημόσια Διοίκηση  να καταστεί ανοιχτή σε όλους τους πολίτες και να μην διακατέχεται από την εσωστρέφεια του παρελθόντος, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής μας. Βελτιώνουμε τις μεθόδους και τις διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε ο πολίτης να διευκολύνεται κατά τις συναλλαγές του με αυτήν. Από μία Δημόσια Διοίκηση αποτελεσματική και ανθρώπινη είναι απολύτως βέβαιο ότι ωφελημένος θα είναι τόσο ο πολίτης όσο και η κοινωνία μας εν γένει. Είναι ο μόνος τρόπος, ώστε η ελληνική κοινωνία να αναπτυχθεί και να προοδεύσει.