Ο δημόσιος τομέας στερεί πολύτιμους πόρους από τη χώρα (ΤΟ ΠΑΡΟΝ)

Η ανάληψη της ευθύνης διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία σηματοδοτεί μια διαφορετική προσέγγιση στην τρόπο σχεδιασμού και άσκησης οικονομικής πολιτικής. Η απογραφή των πραγματικών δεδομένων της ελληνικής οικονομίας, κορυφαία πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης, αποκατέστησε την αξιοπιστία της χώρας έναντι των κοινοτικών αρχών, διότι το κύρος της οικονομίας αποκαταστάθηκε και δεν χάθηκε από την καταγραφή της πραγματικότητας. Το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό πληγώθηκε από την απατηλή εικόνα της οικονομίας και από τα ψεύδη που την συνόδευαν. Η απογραφή δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη χάραξη ρεαλιστικής και αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής, για την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που χρονίζουν από δεκαετίες και έθεσε τέλος στην αδιέξοδη λογική «όλα κάτω από το χαλί» και στη δήθεν κοινωνική πολιτική με δανεικά.

 

Οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες πραγματοποιεί η Κυβέρνηση επιβάλλονται για να βγει επιτέλους η χώρα από το τέλμα στο οποίο την οδήγησε η πολύχρονη διακυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ  Παρά την δυσμενή διεθνή οικονομική συγκυρία η ελληνική οικονομία, διαψεύδοντας όσους μιλούσαν για κατάρρευση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πέτυχε ρυθμό ανάπτυξης 3,7%  του ΑΕΠ, έναν από τους υψηλότερος της ευρωζώνης. Επίσης ο πληθωρισμός συγκρατήθηκε στο 3,5% παρά το γεγονός ότι η τιμή του αργού πετρελαίου υπερδιπλασιάστηκε, όταν επί κυβερνήσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ με χαμηλές τιμές πετρελαίου ο πληθωρισμός ήταν πολύ υψηλότερος. Επίσης  ανεργία μειώθηκε περισσότερο από 1,5 εκατοστιαίες μονάδες από 11,4% τον Μάρτιο του 2004 στο 9,7% στο τέταρτο τρίμηνο του 2005. Τέλος, με την πολιτική της ήπιας δημοσιονομικής προσαρμογής το δημοσιονομικό έλλειμμα περιορίστηκε στο 4,3% ΑΕΠ από 6,6% το 2004.

Βασική αιτία της οικονομικής καχεξίας και των μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων είναι ο υπερτροφικός και αναποτελεσματικός δημόσιος τομέας, οποίος στερεί από τη χώρα πολύτιμους πόρους για πολιτικές που θα ευνοούσαν τις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα και την άσκηση υγιούς και υπεύθυνης κοινωνικής πολιτικής. Η πολιτική ηγεσία του  Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αντιλαμβανόμενη την ευθύνη που έχει απέναντι στους πολίτες χάραξε πολιτικές που στοχεύουν στη χρηστή διοίκηση, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις και στη δημιουργία περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

 

Ενδεικτικά αναφέρω μερικά μέτρα που έχει λάβει το Υπουργείο για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων

 

1.      Η λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις» που παρέχει, αυτή τη στιγμή, πλήρεις φωνητικές και ψηφιακές υπηρεσίες σε 500 φορείς του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης και σταδιακά μέχρι τέλους του 2006 θα ενταχτούν οι εναπομείναντες 1366. Δηλαδή συνολικά θα ενταχτούν 1866 φορείς.

 

2.      Η μετατροπή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε Κέντρα Ολοκληρωμένων Συναλλαγών. Ήδη υπάρχουν 28 διοικητικά «προϊόντα» που παρέχονται σε μια στάση  (one-stop-shop) στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

 

3.      Με το νέο έργο «Αριάδνη» που είναι σε εξέλιξη, σε μερικούς μήνες ο πολίτης και οι επιχειρήσεις αποκτούν νέους τρόπους συναλλαγής με τη Δημόσια Διοίκηση πέραν του γκισέ του ΚΕΠ. Ο πολίτης θα μπορεί να συναλλάσσεται με τη Δημόσια Διοίκηση μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του ΥΠΕΣΔΔΑ «1564» και μέσω διαδικτύου (internet).

 

4.      Η θέσπισης της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών με την οποία  οι δημόσιες υπηρεσίες υποχρεώνονται να αναζητούν οι ίδιες και όχι οι πολίτες τα πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα για την έκδοση της διοικητικής πράξης. Μέσα σε δυο χρόνια 118 πιστοποιητικά αναζητούνται αυτεπαγγέλτως.
5.      Τέλος και σε συνάρτηση με τα προαναφερθέντα μέτρα, προχωρούμε στον επανασχεδιασμό ακόμα και στην κατάργηση διοικητικών διαδικασιών, εφόσον δεν έχουν πλέον κανένα πρακτικό όφελος για τη Δημόσια Διοίκηση και ταλαιπωρούν άσκοπα τον Πολίτη. Κατά την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, πρέπει να ρισκάρουμε εφόσον ο διοικητικός ρίσκος είναι αμελητέος συγκρινόμενος με το προσδοκώμενο όφελος του Πολίτη, των επιχειρήσεων της οικονομίας και του δημόσιου προϋπολογισμού.

Η πιστή εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής είναι συλλογική ευθύνη όλων των μελών της Κυβέρνησης και όχι μόνο του Υπουργείου Οικονομικών.  Πρέπει όλοι μας να συνδράμουμε στην προσπάθεια νοικοκυρέματος των δημόσιων οικονομικών. Στο ΥΠΕΣΔΔΑ καθημερινά δίνουμε μια μάχη χαρακωμάτων για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με στόχο τον υγιή ανταγωνισμό της αγοράς και την διοικητική σύγκλιση προς της αναπτυγμένες οικονομίες τις Ευρώπης.