Απόδειξη αποστολής εγγράφων με FAX και άρση φραγής στο Connection ID των FAX του Δημοσίου

16.8.2006

Από πολίτες και επιχειρήσεις έχει καταγγελθεί ότι ορισμένες υπηρεσίες έχουν προβεί σε φραγή της ένδειξης CONNECTION ID του FAX το οποίο διαθέτουν, με αποτέλεσμα οι πολίτες ή οι επιχειρήσεις να μην έχουν απόδειξη αποστολής στη συγκεκριμένη υπηρεσία στην οποία απέστειλαν το FAX. read more

Εγκύκλιος για προμήθειες του Δημοσίου κατά τη διενέργεια διαγωνισμών

11.8.2006

Εν όψει της εφαρμογής από 1ης Σεπτεμβρίου 2006 της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/17402/06 (ΦΕΚ 1042/Β΄) κοινής απόφασης του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ και του Υπουργού Δικαιοσύνης για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και σε συνέχεια της ανωτέρω read more

Παραγωγικότητα των ΚΕΠ.

11.8.2006

Βασικό στοιχείο για την διαδικασία αξιολόγησης των ΚΕΠ είναι η παραγωγικότητά τους. Το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., για τον λόγο αυτό, έχει αναπτύξει την εφαρμογή M.I.S. του προγράμματος e-kep, με την οποία είναι δυνατή η καταγραφή και απεικόνιση της καθημερινής λειτουργίας, όσον αφορά την διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών από τα ΚΕΠ. read more

Στοχοθεσία της Γεν. Δ/νσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού για το 2006

11.8.2006

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2006

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.18421
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ read more

Παραλείψεις αναφοράς των όρων κατανομής συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΚΕΠ από τις Περιφέρειες

9.8.2006

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2006
Αρ.πρωτ.ΟΔΕΚΕΠ/12886

Θέμα : Παραλείψεις αναφοράς των όρων κατανομής συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΚΕΠ από τις Περιφέρειες.

Σχετ.: Το έγγραφό μας με αρ.πρωτ.12690/17-7-2006. read more

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης

7.8.2006

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄), εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/17402/31-7-2006 κοινή read more

Πινακίδα με το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα των υπαλλήλων

10.7.2006

Δευτέρα, 10/07/2006
ΘΕΜΑ: “Πινακίδα με το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα των υπαλλήλων”.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, λαμβάνονται μέτρα, read more

Στοχοθεσία της Γεν. Δ/νσης Διοικητικής Οργάνωσης & Διαδικασιών για το 2006

23.6.2006

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2006

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.18432

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ read more

Συμβάσεις μίσθωσης έργου των ΚΕΠ οι οποίες λήγουν κατά τη χρονική περίοδο από 1-9-2006 έως 31-12-06.

21.6.2006

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι:

1. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 28 του Ν.2190/94 απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού, για το χρονικό read more

Οδηγίες στα Κ.Ε.Π. ενόψει Δημοτικών και Νομαρχιακών εκλογών

7.6.2006

Ενόψει των Δημοτικών και Νομαρχιακών εκλογών είναι χρήσιμο να σας υπενθυμίσουμε ότι η αποστολή των ΚΕΠ, όπως προβλέπεται από τον ιδρυτικό νόμο (3013/2002 άρθρο 31) είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση και κατά συνέπεια δεν συνάδει με δραστηριότητες προεκλογικού χαρακτήρα. read more